امروز : شنبه، ۲ تیر ۱۴۰۳
معرفی نشریه

poster

نشریه همکار
کمیته های علمی
پرستو کردستانی مقدم

اعضای هیات تحریریه


پرستو کردستانی مقدم


استادیار دانشگاه علوم پزشکی لرستان،دکترای علوم اعصاب

دکترای علوم اعصاب

kordestani.p@lums.ac.ir

علیرضا بهرامی

اعضای هیات تحریریه


علیرضا بهرامی


دانشیار دانشگاه اراک، دکترای رفتارحرکتی و روانشناسی ورزشی

رفتارحرکتی و روانشناسی ورزشی

A_bahrami@araku.ac.ir

سیده ناهید شتاب بوشهری

اعضای هیات تحریریه


سیده ناهید شتاب بوشهری


دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز، دکترای رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی

رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی

nahidshetab@yahoo.com

پشتیبانی آنلاین از طریق واتساپ

پژوهشگران گرامی؛ پاسخگوی سوالات شما عزیزان از طریق واتساپ هستیم !


جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک نمائید !